You are here
Home > Charles I Memorial > Kasmetinė Eisena Minint Kankinį Karolį I-Ąjį – Nužudytą1649 M. Sausio 30 Dieną

Kasmetinė Eisena Minint Kankinį Karolį I-Ąjį – Nužudytą1649 M. Sausio 30 Dieną

Kariai, kuriuos matote šiandien, yra Karaliaus Armija – Anglijos pilietinio karo rojalistinės visuomenės dalies, egzistuojančios siekiant atkurti karaliaus Karolio I ir Parlamento karus 1642–1649 metais, nariai.  Tragiška, kad Karolis galų gale buvo nugalėtas ir, po sulaikymo bei parodomojo teismo, nužudytas.  Šis sekmadienis yra vienas iš artimiausių jo kankinystės, 1649 metų sausio 30 dienos, datai. Juoda žyma virš 14.00 valandos ant Horse Guards (Raitosios Sargybos) bokšto  laikrodžio, primena karaliaus mirties laiką.

Šiandienos žygis, einant paskutiniu Karolio maršrutu, laidotuvių tvarka leidžiasi žemyn Mall’u link Horse Guards (Raitosios Sargybos).  Ten vyksta religinės būgnininkų pamaldos, pašventinamos karinės vėliavos ir vimpelai, duodama ištikimybės priesaika ir įteikiami apdovanojimai bei įgaliojimai.  Tuomet vainikas, simbolizuojantis Jo Didenybės siaubingą žmogžudystę, pranešamas prieš visą armiją, po ko garbės sargybinis jį praneša pro Horse Guards arką bei Banketų Rūmus, ir padeda vietoje, kur buvo įvykdytas Siaubingasis aktas.

Kol tai vyksta, armija nusirengia laidotuvių aprangą ir, prieš pradėdami savo žygį atgal į Šv. Džeimso rūmus, mušant būgnams ir vėliavoms plėvesuojant, persirikiuoja kovine tvarka.  Šv. James’o rūmuose, su garsiais šūksniais ir pagyromis savo Karaliui, jie kviečia sukilėlius išeiti iš miesto ir kovoti su jais ateinančiais metais.

Top